CORONAMENT DE PARED

Els coronaments de paret, de pedra artificial que els oferim, pot ésser de qulsevol color, mida i forma que se'ns demani.

Hi ha tres tipus dacabat; polit, raspallat i abuixardat. Els preus varien segons els metres demanats tipus dacabat i mides.