PALS DE TANCAMENT DE FORMIGÓ

Pal de tecament per a balles exteriors
Pal de tecnament per a balles exteriors, podem observar als costats del pal, els ganxos de ferro per enganxar amb un balla metàlica si es desitja.